Ruptura rotatorne manžete - napredni program

Rotatorna manžeta je grupa mišića sa njima pripadajućim tetivnim tkivom koji obavijaju rameni zglob, odnsno povezuju lopaticu sa nadlaktičnom kosti (humerusom) a u njih ubrajamo m. supraspinatus (nadgrebeni mišić), m. infraspinatus (podgrebeni mišić), m. subscapularis (podlopatični mišić) i m. teres minor (mali obli mišić). Ova skupina mišića omogućuje abdukciju i rotaciju ruke u ramenom zglobu te sudjeluje u njegovoj aktivnoj stabilizaciji koja je i njezina primarna zadaća.

Najčešće dolazi do ozljede tetive supraspinatusa zbog njezinog položaja između dvije kosti, glave humerusa i acromiona, gdje se na njoj zbog prevelikog trenja o kosti događaju degenerativne promjene koje kasnije uzrokuju parcijalne ili potpune rupture. Rotatorna manžeta najčeše se ozljeđuje kod aktivnosti ili zanimanja gdje su pokreti podizanja ili odmicanja ruku iznad razine ramena česti te se time stvara dodatno opterećenje na tetive, primjerice u plivanju, tenisu, vaterpolu, rukometu, ali i kod građevinski radnika, soboslikara, itd. Ozljede rotatorne manžete mogu nastati akutno (trenutnim djelovanjem vanjske sile kod jakog udarca, pada na rame ili silovitog pokreta iz ramenog zgloba kada je sila prevelika za snagu mišića i tetiva) ili kronično (akumulacijom mikrooštećenja na tetivnom tkivu).

Javlja se bol u ramenu, često na gornjoj, vanjskoj strani nadlaktice i slabost ozlijeđene ruke, naročito kad je ruka u poziciji iznad ramena, kod ruptura dolazi do nemogućnosti izvedbe pokreta, oticanja i hematoma na ramenu, atrofije mišića ramenog pojasa i nadlaktice s vremenom. Kronična bol često postaje intenzivnija noću.

Vrste ozljeda rotatorne manžete:

1. Upala tetiva rotatorne manžete – tendinitis i bursitis

2. Istegnuće tetiva rotatorne manžete

3. Oštećenje tetivnog tkiva rotatorne manžete – potpuno ili parcijalno puknuće tetive

Tretiranje ozljeda rotatorne manžete ovisi o ozbiljnosti, odnosno težini ozljede. Kod ruptura se koristi operativni pristup, rekonstrukcije, tj. spajanja tetive koje se mora izvršiti što prije nakon samog nastanka rupture jer u suprotnom dolazi do prevelikog skraćivanja tetive. Kod istegnuća i parcijalnih ruptura koristi se konzervativno liječenje, može se staviti imobilizacija, a nakon smirivanja akutne reakcije na ozljedu kreće se sa funkcionalnom terapijom ciljanom prema vraćanju punog opsega pokreta, jačanju svih mišića ramenog obruča, osobito mišića rotatorne manžete i stabilizacije ramenog zgloba.

Prevencija: pravilno jačanje svih mišića rotatorne manžete i ramena kako bi se osigurala stabilnost zgloba, osiguravanje optimalne razine fleksibilnosti i mobilnosti ramena, pravilna tehnika izvođenja pokreta ruke iznad razine ramena, itd.

Ruptura rotatorne manžete - napredni program

Uvodni video

Kruženje sa pilates loptom s dlanovima oslonjenim na njoj

Trajanje

90 dana

Program traje ukupno 90 dana. Ukoliko započnete s programom danas 16.05.2021., završetak rehabilitacijskog programa biti će 14.08.2021.

Cijena

US $25,00

Ukupna cijena programa je US $25,00 ili US $0,28 po danu programa