Ozljede ligamenata koljena

Koljenski zglob jedan je od najsloženijih, najpokretljivijih, a ujedno i najvećih zglobova na ljudskom tijelu te u velikom broju kretnji koje čovjek svakodnevno vrši upravo on preuzima vrlo veliko opterećenje. Koljenski zglob je kompleksan spoj natkoljenične kosti (femura) i potkoljeničnih kostiju (tibia i fibula). Kao i svi drugi zglobovi u ljudskom tijelu sastoji se od pasivnih i aktivnih stabilizatora. Pasivni stabilizatori koljenskog zgloba su kosti i ligamenti koji ga učvršćuju povezujući na različitim mjestima kosti koje se spajaju u koljenu. Aktivni stabilizatori koljenskog zgloba su mišići i tetive koji svojom aktivnošću pokreću zglob i ujedno ga učvršćuju. 

Koljeno kao jedan od najkompleksnijih zglobova ima velik broj ligamenata koji ga stabiliziraju. Križni ligamenti (ligamenta cruciata anterior - ACL i ligamenta cruciata posterior - PCL) koji spajaju natkoljenicu sa potkoljenicom te sprečavaju klizanje koljena, odnosno translaciju potkoljenice u odnosu na natkoljenicu naprijed ili natrag. Prednji križni ligament (ACL) najvažniji je ligament koljenskog zgloba jer je jedini koji je u svakom trenutku aktivan u svojoj ulozi stabilizatora, bilo da čovjek spava ili trči u punom sprintu taj ligament je aktivan. Kolateralni ligamenti (medijalni - MCL i lateralni - LCL) nalaze se sa unutarnje i vanjske strane koljena te ograničavaju propadanje koljena unutra (valgus pozicija koljena) ili van (varus pozicija koljena) i na taj način stabiliziraju pokrete koljena. Medijalni i lateralni retinakulum su dva ligamenta koja stabiliziraju čašicu (patellu) koljena, a nalaze se uzduž te kosti sa njene lijeve i desne strane sprečavajući luksaciju čašice. Zadnji veći ligament koljena je patelarni ligament koji prelazi preko cijele gornje strane čašice i kao određeni nastavak tetive mišića kvadricepsa hvata se na potkoljenicu ispod samog koljena. Taj ligament dodatno učvršćuje patelu i sami koljenski zglob. Postoji i manji medijalni patelo-femoralni ligament (MPFL) koji veže patelu sa femurom te ju na taj način još više stabilizira.

Aktivni stabilizatori koljenskog zgloba su svi mišići natkoljenice i potkoljenice koji sudjeluju u vršenju bilo kojeg pokreta u tom zglobu. To su m. quadriceps sa prednje strane natkoljenice. Skupina mišića hamstringsa (m. biceps femoris, m. semitindinosus, m. semimembranosus) koji sačinjavaju stražnju stranu natkoljenice, odnosno stražnju ložu. Mišići potkoljenice (m. tibialis anterior, m. tibialis posterior, m. triceps surae, m. peroneus anterior i posterior itd.)  koji imaju sinergističku ulogu kod velikog broja pokreta koljenskog zgloba.

Do stradanja ligamenta koljenskog zgloba može doći kontaktnim ili nekontaktnim mehanizmom ozljede, te također ta ozljeda može imati različite stupnjeve oštećenja ligamenta koji je zahvaćen. Ozljede ligamenata generalno gradiramo u istegnuća, parcijalne rupture i kompletne rupture, a svaka od njih zahtijeva specifičnu progresiju rehabilitacijskog programa, vježbi i opterećenja u njima i vremena potrebnog za potpuni oporavka. Videoreha programi, uzimajući u obzir upravo te principe i specifičnosti ozljeda ligamenata sa različitim težinama tih ozljeda, obuhvaćaju ozljede svih ligamenata koljena te pružaju širok raspon videorehabilitacijskih programa.

Ozljede ligamenata koljena

Programi rehabilitacije

Prednji križni ligament (ACL) - konzervativna terapija

Prednji križni ligament (ACL) - konzervativna terapija

Prof.dr.sc. Saša Janković, dr.med, specijalist ortopedije

Konzervativna terapija generalno označava pristup ozljedi i rehabilitaciji bez operacijskog postupka

Prednji križni ligament (ACL) - konzervativna terapija

Prednji križni ligament (ACL) - konzervativna terapija

Konzervativna terapija generalno označava pristup ozljedi i rehabilitaciji bez operacijskog postupka

Prednji križni ligament (ACL) - konzervativna terapija

Prednji križni ligament (ACL) - konzervativna terapija

Trpimir Vrdoljak, dr. medicine, specijalist ortopedije

Konzervativna terapija generalno označava pristup ozljedi i rehabilitaciji bez operacijskog postupka

Prednji križni ligament (ACL) - konzervativna terapija

Prednji križni ligament (ACL) - konzervativna terapija

Konzervativna terapija generalno označava pristup ozljedi i rehabilitaciji bez operacijskog postupka

Prednji križni ligament (ACL) - napredni program

Prednji križni ligament (ACL) - napredni program

Trpimir Vrdoljak, dr. medicine, specijalist ortopedije

Prednji križni ligament (ACL) - napredni program

Prednji križni ligament (ACL) - napredni program

Doc. dr.sc. Damir Hudetz, dr.med, specijalist ortopedije

Prednji križni ligament (ACL) - predoperacijski program

Prednji križni ligament (ACL) - predoperacijski program

Doc. dr.sc. Damir Hudetz, dr.med, specijalist ortopedije

Konzervativna terapija generalno označava pristup ozljedi i rehabilitaciji bez operacijskog postupka

Prednji križni ligament (ACL) - predoperacijski program

Prednji križni ligament (ACL) - predoperacijski program

Konzervativna terapija generalno označava pristup ozljedi i rehabilitaciji bez operacijskog postupka